Lucia-dräkt-förslag tecknade 1967 av Gunn Johansson.

Medarbetare och tecknare i Ateljé Cornelia, föregångare till Bo Skräddare. 
Naturligtvis har Gunn (c) Copyright på sina teckningar.
Du får alltså inte använda teckningarna utan hennes tillstånd.

    lucia6.gif (8248 bytes) lucia2.jpg (13513 bytes) lucia2b1.jpg (326819 bytes) lucia-2b2.gif (8468 bytes)
  lucia3.jpg (20130 bytes) lucia7.jpg (16179 bytes) lucia4a1.gif (11050 bytes) lucia4.jpg (10566 bytes) lucia4b1.gif (8925 bytes) lucia4b2.jpg (8438 bytes)
lucia5.gif (5986 bytes) lucia1.jpg (16679 bytes) lucia1-1.gif (5480 bytes) lucia1-2.gif (7843 bytes)
lucia-o1.gif (5338 bytes) lucia-o2.gif (6696 bytes) lucia-o3.gif (18324 bytes) tomte1.gif (8454 bytes)
 

Översta raden: Den modell av Lucia-dräkt Aftonbladet valde sista året de hade ansvaret för Sveriges (Stockholms) Lucia. Såvitt vi vet, den enda gången Lucia inte haft 'nattskjorta' med rött band om midjan! De övriga bilderna visar de andra förslag vi visade för tidningen. Sist ser Du tecknare Gunn Johansson dansa med Bo Skräddare på Luciabalen i Stockholms Stadshus. . Fler förslag till tomtar kommer senare. Samtliga bilder är 'klickbara'.

Vänligen Bo Sräddare.

Åter till sidan ett.

                                     Webmaster Bo Skräddare